Kategorije

Autori

Strah od naivnosti - Autor: Tomo Virk

Cijena:
315,00kn 315,00kn
Nakladnik:
Naklada «Lara»
ISBN:
9 7 8 9 5 3 7 2 8 9 6 1 4
Jezik:
Hrvatski
Broj stranica:
379
Godina izdanja:
2014
Format:
Podijeli:
Košarica:
Čitaj u čitaonici

Opis

Strah od naivnosti: Poetika postmodernističke proze monografija
je o dosada posljednjem globalno rasprostranjenom smjeru,
postmodernizmu. Pojmovi postmoderna i postmodernizam
sedamdesetih, a prije svega osamdesetih godina munjevito su
prodrli u pojedine društvene i humanističke discipline – filozofiju,
sociologiju, povijest umjetnosti, znanost o književnosti i druge –
ali su uslijed svoje suviše široke i moderne uporabe ubrzo doživjeli
inflaciju. Zbog te inflacije i danas se koriste u najrazličitijim
značenjima i u skladu s poznatim postmodernističkim geslom
anything goes. Virkova knjiga postmodernizam želi definirati na
drugačiji način koji obvezuje, iako je autor svjestan nužne
pluralnosti pogleda na postmodernizam. Pluralizam, međutim, ne
znači i proizvoljnost; stoga svoje razumijevanje postmodernizma
Virk nastoji izložiti kao jednu od mogućnosti shvaćanja
postmodernizma što je moguće argumentiranije i u skladu s
vodećim svjetskim teorijama postmodernizma. U tu svrhu Virk
ponajprije izlaže pregled tih teorija, a potom na osnovi preciznog
čitanja pojedinih postmodernističkih tekstova i u dijalogu s drugim
teorijama iznosi svoje razumijevanje postmodernizma. Osnovna
se teza knjige sastoji u tvrdnji da je postmodernizam, gledano
duhovno-povijesno, krajnja faza metafizičkog nihilizma. Na
formalnoj razini taj stav se očituje u postmodernističkoj metafikciji
i intertekstualnosti, koje u čitatelja i čitateljici narušavaju
povjerenje u vjerodostojnost svijeta što ga stvara književno djelo.

Nubilus Logo