Savjetovanje u psihosocijalnom radu

Savjetovanje u psihosocijalnom radu

Akcijska cijena -10%
122,85kn   136,50kn
Nakladnik:
EtCetera
ISBN:
978-953-9961-21-1
Jezik:
Hrvatski
Broj stranica:
218
Godina izdanja:
2004
Format:
148x210 mm
SMS

Opis

Savjetovanje kao metoda pružanja pomoći osobama u različitim psihosocijalnim poteškoćama postalo je vrlo često korištena metoda u svijetu, a tijekom zadnjih dvadesetak godina i u nas. Svojim teorijskim osnovama različiti pristupi na različit način tumače nastanak, razvoj i napredovanje psihosocijalnih problema. Ova knjiga, osim pružanja vizije studentima o mjestu savjetovanja u području psihosocijalnog rada, dat će i osnovne informacije o ključnim pravcima u savjetovanju, njihovim teorijskim i djelatnim posebnostima i primjeni te ih upoznati s Rogersovim pristupom kao najboljom osnovom za učenje drugih pristupa zbog njegove širine, nedirektivnosti i humanističke orijentacije.

Izvaci iz recenzija prof. dr. sc. Josip Obradović, sveučilišni profesor, poznati istraživač s područja obiteljske psihologije Knjiga Josipa Jankovića Savjetovanje u psihosocijalnom radu predstavlja ozbiljan i uspješan pokušaj da se na jednom mjestu prikažu svi važniji moderni temeljni pravci savjetovanja u psihosocijalnom radu i isto tako da se potencijalnom čitatelju omogući uvid u niz primjera savjetovanja koji mogu poslužiti ne samo za informiranje, nego i kao polazište u savjetovališnom radu. U tom smislu apsolutno preporučam da se ovo djelo objavi i siguran sam da će vrlo korisno poslužiti kao udžbenik svima onima koji se bave savjetovanjem: psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima kao i studentima dodiplomskog i poslijediplomskih studija socijalnog rada, defektologije, psihologije, medicine. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, psihoterapeut i predstojnik Klinike za psihološku medicinu KBC Rebro u Zagrebu Autor daje osnovne podatke o pojmu savjetovanja, razjašnjava važan pojam primjerenog termina za osobu koja traži pomoć... Važnost daje problemu potrebe za psihosocijalnom pomoći koja uključuje ne samo pojedinca nego i obitelj, radnu sredinu i širu društvenu zajednicu, problemu motivacije te pitanju stručnosti u pružanju primjerene pomoći bez koje se ona ne može pružiti, a ova knjiga omogućuje stručnjacima u ovom području potrebna predznanja.U drugom dijelu knjige detaljno su obrađeni različiti teorijski pristupi savjetovanju. Poseban prostor posvećen je nedirektivnom pristupu, edukaciji i superviziji. Zaseban dio knjige čine vježbe koje primjereno daju mogućnost budućim ekspertima iz ovog područja da prorade određene posebne aspekte procesa savjetovanja. Ovaj dio objašnjava i omogućava upoznavanje i samoupoznavanje sudionika edukacije. prof. dr. sc. Vlatko Previšić, profesor na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Djelo je napisano tako da studenti i praktičari mogu dobro razumjeti sve njegove djelove bez obzira na složenost teorijskih postavki i metodičko-aplikativnih elemenata. Povremena polemičnost u tekstu daje mu živost i osigurava razvijanje kritičkog duha. Posebnu vrijednost ima postupnost u pristupu edukaciji. Tu se jasno naglašava svaki ključni korak od samoupoznavanja, preko rada na sebi i učenja potrebnih teorijskih znanja i vještina do vježbanja cjelokupnog procesa savjetovanja, njegove supervizije i evaluacije. Rukopis ovog djela vrijedan je prilog ovom tako slabo pokrivenom području u našoj udžbeničkoj literaturi.