Kategorije

Autori

Opsesija - Autor: Ksenija Premur

Cijena:
120,75kn 120,75kn
Nakladnik:
Naklada «Lara»
ISBN:
978-953-7289-14-0
Jezik:
Hrvatski
Broj stranica:
155
Godina izdanja:
2007
Format:
140x210
Podijeli:
Košarica:
Čitaj u čitaonici

Opis

U mreži suvremenih komunikacija iza zaslona svojih računala ljudi diljem svijeta na chat programima tragaju za koječime, svime i svačime, a poneki ili i mnogi od njih za ispunjenjem svojih najskrovitijih, najdubljih i najintimnijih želja, žudnji i neispunjenih životnih snova. Tako i roman Opsesija uvodi čitatelja u jedan takav svijet, koji se odigrava u chat programu, a nevidljivim, virtualnim nitima spaja ljude udaljene u stvarnom životu stotinama, pa i tisućama kilometara. Taj virtualni svijet opčinjava iluzijom prisnosti i gotovo opipljive stopljenosti dva glavna lika, Lidije i Menelika, koji u stvarnom životu naposljetku završava tragično i kobno. Ovaj roman opčinit će čitatelja dojmljivošću virtualnog dijaloga i svijeta privida i iluzije koji se potresno razbija o neumoljive granice stvarnosti u kojima doživljava svoj potpuni krah.

Do sada je objavila dva romana (Ljubavnici, Zagreb 2000. i Ispovijest jednog stranca, Zagreb  2001.),  te   zbirke p r i p o v i j e t k i A r a b e s k a , Neobične priče, Novele, Zrcalo i Dvije pripovijetke. Na području a z i j s k i h  f i l o z o f i j a  i k o m p a r a t i v n e f i l o z o f i j e objavila je djela Bergson i Buddha, Buddhine besjede, Daoizam, Ethos spoznaje u filozofiji Čedomila Veljačića, Komparativna filozofija, Lao Ce, Filozofija života zen buddhizma, Fragmenti drevne Indije i Problemi komparativne f i l o z o f i j e . N a p o d r u č j u lingvistike objavila je djela Teorija prevođenja, Modeli prevođenja i Aspekti teorije prevođenja.
D j e l a   K s e n i j e   P r e m u r

inozemstvu. Prijevod romana Ispovijest jednog stranca objavljen je u prijevodu na slovenski   jezik   u   nakladi
„Obzorja” u Mariboru, a zbirka pripovijetki Mosaic u prijevodu na engleski jezik u nakladi Dorrance Publishing u Pittsburghu.
 
U mreži suvremenih komunikacija iza zaslona svojih računala ljudi diljem svijeta na chat programima tragaju za koječime, svime i svačime, a poneki ili i mnogi od njih za ispunjenjem svojih najskrovitijih, najdubljih i najintimnijih želja, žudnji i neispunjenih životnih snova. Tako i roman Opsesija uvodi čitatelja u jedan takav svijet, koji se odigrava u chat programu, a nevidljivim, virtualnim nitima spaja ljude udaljene u stvarnom životu stotinama, pa i tisućama kilometara. Taj virtualni svijet opčinjava iluzijom prisnosti i gotovo opipljive stopljenosti dva glavna lika, Lidije i Menelika, koji u stvarnom životu naposljetku završava tragično i kobno. Ovaj roman opčinit će čitatelja dojmljivošću virtualnog dijaloga i svijeta privida i iluzije koji se potresno razbija o neumoljive granice stvarnosti u kojima doživljava svoj potpuni krah.


Ksenija Premur rođena je u Zagrebu 1962. godine. Studij filozofije i ruskog jezika s književnošću na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 1986. godine. Od 1982. godine redovni je član Hrvatskog filozofskog društva, od 1987. godine redovni  član  Društva z n a n s t v e n i h i t e h n i č k i h prevoditelja, a od 2003. član Hrvatskog društva pisaca. Godine 1997. magistrirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani s tezom
 

Nubilus Logo